Istina

Istina ča je to istina
volila san te samo za te živila,
a sad sam sama, i to je istina.

Istina, ča je to istina,
rekla sam da za se vike vikova
a sad sam sama, i to je istina.

Dotakili smo nebo do rajskih izvori
kad smo jedno bili ja i ti
dva srca u jednom svu jubav živila
ma je grih prevarija i nas, prevarija i nas.

Istina ča je to istina
jubav sam svoju samo za te čuvala,
a sad sam sama, i to je istina.

Istina ča je to istina
sunce sam bila tvoje pute svitlila
a sad sam sama, i to je istina.

Dotakili smo nebo do rajskih izvori
kad smo jedno bili ja i ti
dva srca u jednom svu jubav živila
ma je grih prevarija i nas, prevarija i nas.

Dotakili smo nebo do rajskih izvori
kad smo jedno bili ja i ti
dva srca u jednom svu jubav živila
ma je grih prevarija i nas, prevarija i nas.

Tekst: Bruno Krajcar