Jubav ka more

JUBAV KA MORE JE,
NIGDAR NE ZNAŠ ČA ČEKA TE.
VA HIPU VALI DIŽU SE,
VA HIPU CILO MORE MIRNO JE.

ZATO NEKA NAŠ MIĆI BROD,
NAPRID NAVIGA,
DA NAN VAVIK, SAKI PUT,
VA NAŠ MIĆI PORAT RIVA.

KAMO PLOVI OVI BROD?
NA KEM SADA SMO JA I TI,
MORE, VALI, JUBAVI,
KADI ĆE NAS DOPELJATI?

KAMO PLOVI OVI BROD?
KADI NAS PELJU VALI TI?
DALI ĆE NAS ZAUVIK,
NAŠEN DOMU VODITI.

JUBAV KA…

ZATO NEKA …

KAMO PLOVI OVI BROD?
NA KEM SADA SMO JA I TI,
MORE, VALI, JUBAVI,
KADI ĆE NAS DOPELJATI?

KAMO PLOVI OVI BROD?
KADI NAS PELJU VALI TI?
DALI ĆE NAS ZAUVIK,
NAŠEN DOMU VODITI.

KAMO PLOVI OVI BROD?
KADI NAS PELJU VALI TI?
DALI ĆE NAS ZAUVIK,
NAŠEN DOMU VODITI.

Tekst: Ivana Majcan