O lepi moj dragi morčiću

O, lepi moj dragi Morčiću,
Zami me pod ruku va noć!
Va Rike će bit maškerada,
ja s tobun va Porat ću poć…

O, lepi moj dragi Morčiću,
ti znaš ča otela bin ja…
Va grade od Svetega Vida
jubav da me čeka moja!
jubav moja, jubav moja!

Imela san jubav, jubav, jubav ča srce para!
Va more gre Fijumara šumi i niš ne zna….
Na gondole z Veneciji, Morčić mi je došal
Na dan od Karnevala jubav mi je našal!

Aj, z neba je pala kolajna,
va perlah blešći se Kvarner…
Je ura, hoj z manun, Moretto
Kantridu da vidiš i Škver.

Da vidiš Trsat i Assuntu;
po Korzu mi s kraja na kraj
pasat ćemo kanat kantajuć
dva srca ča peje va raj!
peje va raj, peje va raj!

Imela san jubav, jubav, jubav ča srce para!
Va more gre Fijumara šumi i niš ne zna….
Na gondole z Veneciji, Morčić mi je došal
Na dan od Karnevala jubav mi je našal!

Tekst: Daniel Načinović