Puste su mi noći

Ostani još malo budan,

noćas nemoj zaspat molim te.

Jer strah od tame lagano

u meni sve više budi se.

Željela bih da noćas mogu

gledat tvoje plave oči,

sve dok sunce nas u zoru

svojim zrakama ne smoči.

Puste su mi noći kad nisi tu,

a beskrajni sati kad te nema u snu.

Jer svijetlo si u tami, ja trebam te,

da budeš uvijek moj,

molim te, jer volim te.

Ostani još malo budan,

noćas nemoj zaspat molim te.

Jer strah od tame lagano

u meni sve više budi se.

Željela bih da noćas mogu

gledat tvoje plave oči,

sve dok sunce nas u zoru

svojim zrakama ne smoči.

Puste su mi noći kad nisi tu,

a beskrajni sati kad te nema u snu.

Jer svijetlo si u tami, ja trebam te,

da budeš uvijek moj,

molim te, jer volim te.


Tekst: Ivana Majcan

Muzika: Siniša Nemarnik

Aranžman: D.Majcan/M.Giorgi