Večer je kasna dušo

Večer je, kasna dušo, večer je,
još me mami njeno biserje,
tiha svjetlost što na tebe podsjeća
jer te volim milijun proljeća.

Večer je i sve žuti, nestaje,
tvoja lađa drugoj luci pristaje
i u lišću što zasipa perivoj
ne vidim te, više nisi moj.

Jasne zvijezde skriše oblaci,
sve su dalji tvoji koraci,
od ljepote osta samo iverje…
Večer je, kasna dušo, večer je…

Večer je, kasna dušo, večer je,
još me mami njeno biserje,
tiha svjetlost što na tebe podsjeća
jer te volim milijun proljeća.

Jakša Fiamengo