Volin te


Provala već san se, da opet vrnen te
Ma judi su rekli, da više nima te
Sada bin dala se, da opet vidin te
Da rečen ti riči kih još…

Uuuu… riči kih još uvik strah me je,
Uuuu… riči kih još uvik strah me je.


Dala bin život ti svoj, ali više nisi moj
znan da ja već niman te, al’ još uvik volin te….

Va barki mi smo plovili, zagrljeni smo gljedali
Sunce ko se je važgalo,pa va moru ugasilo
Divanel si o zvezdami, o našoj vječnoj ljubavi
A drugo jutro, zavavik nestal si.

Dala bin život ti svoj, ali više nisi moj
znan da više niman te, al’ još uvik volin te.
Volin te, kroz nevere moja duša gre
Triban te, sama san, a hladno je

Dala bin život ti svoj, ali više nisi moj
znan da druga ljubi te, al’ još uvik volin te.
Dala bin život ti svoj, ali više nisi moj
znan da druga ljubi te, al’ još uvik volin te.


Tekst: Milan Domijan